NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐA DẠNG

Hotline :09.65.66.39.79

Tiếng Việt Tiếng Anh
img
NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐA DẠNG

  NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐA DẠNG

  Để đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh tăng cao trong những thập kỷ tới, Việt Nam cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng mới, năng lượng tái tạo để nâng cao năng lực, hiệu quả, tính bền vững và thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia cũng như thực hiện các cam kết quốc tế hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

  Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao, để đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng mới, năng lượng tái tạo để nâng cao năng lực, hiệu quả, tính bền vững và thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia.

  Song song với chính sách và giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng truyền thống như than, thủy điện… Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành các chính sách, cơ chế để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, như: Nghị quyết số 55-NQ/TƯ về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh vấn đề xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hóa thạch, ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện, hình thành, phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng, các địa phương có lợi thế; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đến nay, tổng công suất các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo đã chiếm khoảng 10% tổng công suất của hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo vẫn chưa được phát triển nhanh, rộng  tại Việt Nam.

  Về mặt công nghệ, lĩnh vực năng lượng được xác định là một trong những lĩnh vực cần tập trung phát triển.

  MIEN DONG IDC GROUP đặt mục tiêu trở thành công ty chủ chốt trong thị trường năng lượng tái tạo tại việt nam và Đông Nam Á .Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ quản lý MIEN DONG IDC GROUP những người đã nỗ lực không ngừng luôn mang đến cho khách hàng và những nhà đầu tư những sản phẩm tốt nhất, uy tín nhất trong khu vực.

   

  Zalo
  Hotline
  Hotline